Tsikbal ti'al ka yanak jets'eknakile' sajbe'entsil yanik tu yóok'olal loobilaj táan u yúuchul te'e k'iino'oba'

Afganistán, u chíikulal saajkil

Rauters
Oochel Ap
K'iintsil

Miércoles 12 ti' septiembre, 2018
Kabul.

Juntúul jkiinsaj máake’, tu kíinsaj kex 32 u túul máak yéetel tu loobiltaj uláak’ kex 120 u túul ka’alikil táan u beeta’al jump’éel xíimbalil líik’saj t’aan tu noj lu’umil Afganistán, tu k’iinil martes, ti’ le bej ku nup’ik u noj kaajil Jalalabad yéetel Pakistán, beey úuchik u ya’alal tumen u jala’achil le kaajo’.

Aj meyajo’ob tu ya’alajo’obe’, loobilaj beeta’abe’ táan u kaxtik ka’ach u beetik k’aasil ichil jump’éel múuch’tambal ti’al u líik’sa’al t’aan yóok’ol juntúul u comandanteil kanan kaaj, beyxan a’alabe’ ka j wáak le ba’alo’ yaan ya’abach máako’obi’.

Ka j wáak’ le ba’alo’, máako’ob yano’ob te’elo’ tu jatsajuba’ob, ba’ale’ ka j ts’o’oke’ tu much’ajubáaj uláak’ máak ti’al ma’ u xu’ulul líik’saj t’aan táan u beeta’al ka’achij. Te’e’ súutuko’ ma’ sáasil yanik ba’ax tak poolil táan u beeta’al tu yóok’ol máax jo’olbesik aj kanan kaajo’ob.

Loobilaj táan u bin u ya’abtale’ ts’o’ok u p’atik paachil alab óol yaan ka’ach ti’al ka páatak u tsikbalta’al jejeláas ba’alo’ob ti’al ka yanak jets’eknakil yéetel ti’al ka ts’o’okok ba’atelil táan u yúuchul Afganistán yéetel ts’o’ok u xáantal 17 ja’abo’ob, ba’ale’ ka’atúul funcionarios talibaneilo’obe’ tu ya’alajo’o tu k’iinil martes ti’ Reuterse’, táan ka’ach u yila’al wa je’el u páajtal u beeta’al jump’éel múuch’tambal yéetel funcionarios estadunidenseilo’ob ka’aj ts’o’ok u beeta’al jump’éel ti’ u winalil julio.

Ma’ máanak mix jump’éel semana ka yáax beeta’ab k’aas tumen uláak’ juntúul j kíinsaj máak, tu noj kaajil Kabul, tu’ux tu kíinsaj kex junk’aal máako’ob. Loobilaje’ j úuch ka’alikil táan u bin u ya’abtal k’aasil ba’al táan u yúuchul te’e noj lu’umo’, ts’o’okole’ ya’abach ba’alo’obe’ ku káajsa’al ti’ kaajo’ob yaan te’e xamano’.

Jo’olpóopo’obe’ tu ya’alajo’ob yaan u sajbe’entsil u asab ya’abtal k’aasil ba’al ma’ili’ úuchuk parlamentaria yéeytambal te’e winal ku taalo’, beyxan ti’al u yéeya’al u jala’achil le noj lu’umo’ tu winalil abril. Mix máak tu jan a’al máax beet k’aasil tu k’iinil martes. Talibaneilo’obe’ tu ya’alajo’obe’ ma’ táakpajo’obi’.

Attaullah Khogyani, u aj t’anail u jala’achil u lu’umil Nangarhare’, tu ya’alaj yanchaj u biinsa’al tu kúuchil ts’ak yaj kex 32 kimeno’ob yéetel 128 máak loobilta’an yóok’olal ba’ax wa’ak’ij.

Sohrab Qaderi, máax táakpaja’an ichil consejo provincial ti’ Nangarhar, tu ya’alaje’ yaan kex 36 kimeno’ob yéetel 43 máak loobilta’an yanchaj u biinsa’al tu kúuchil ts’ak yaj, U xookil le máako’ob kimeno’obi’ ma’ je’ets’ wa jach beyi’. Qaderi tu ya’alaje’ máaxo’ob táan u meyaj0’ob ti’al u yáantajo’obe’, yanchaj u je’elelo’ob junsúutuk úuchik u ya’alale’ yaan uláak’ juntúul máak táan u kaxtik u beetik loobilaj te’e baantao’.