Circo del Sole' yaan u beetik túumben cha'an yóok'olal u kuxtal Messi

Tukulta'an u jóok'sa'al ti'al 2019

DPA
Oochelo'ob ch’a’aban Facebook Corteo yéetel Instagram
K'iintsil

Jueves 11 ti' octubre, 2018
Barcelona.

U mola’ayil cha’an Circo del Sol yaan u ts’áak k’ajóotbil jump’éel túumben cha’an ba’ale’, u nooyile’ yaan u ch’a’abal ti’ u kuxtal aj báaxal kóochak’ wóol argentino Lionel Messi, beey úuchik u ts’a’abal k’ajóoltbil tumen le j báaxalilo’.

Messie’ tu k’a’aytaj ti’ u cuentail Instagram, tu’ux ku chikpajal yéetel jump’éel búukinaj tu’ux ku chikpajal u chíikulal canadiense mola’ayil balts’am.

“Jach ki’imak in wóol in k’a’aytik u beeta’al jump’éel u túumben cha’anil 'Cirque du Soleil' ti’al u ja’abil 2019, tu’ux yaan u ch’a’abal bix máanja’an in kuxtal yéetel in yaabilaj ti’ kóochak’ wóolis”, tu ts’íibtaj,

Le je’ela’ ma’ yáax jump’éel meyaj ku beeta’al tu’ux ku táakbesa’al j báaxalil argentino, tumen tu ja’abil 2014e’ j ts’a’ab k’ajóoltbil u cha’anil Messi, jo’olbesa’an tumen j beet cha’an españolil Álex de la Iglesia tu’ux e’esa’ab ba’ax ba’alo’ob ts’o’ok u seen beetik ti’ u meyaj.

Messie’ 31 u ja’abil, yéetel tukulta’ane’, juntúul ti’ u asab ma’alo’obil aj báaxalo’ob yaan ti’ le k’iino’oba’. Leti’e’ kantéen ts’o’ok u náajaltik Ligas de Campeones, bolontéen Ligas españolas yéetel jo’otéen Balones de Oro, ichik uláak’ ba’alo’ob.