Red Hot Chili Peppers yaan u paax tu yúuchben tuunilnaj Giza

Yaan u páajtal u cha'antal ti' streaming yéetel ti' YouTube

Europa Press
Boonil ca.ma.leon
K'iintsil

Ciudad de México
Viernes 15 ti' marzo, 2019

U múuch’ paaxil Red Hot Chili Peppers tu ts’áajo’ob k’ajóoltbile’ yaan u k’aayo’ob bejla’a viernes 15’ ti’ marzo tu yúuchben kaajil Giza, Egipto.

Californiano múuch’ile’ u k’áat u k’a’anankúuns paax ken u beetej, le beetike’ yaan u páajtal u cha’antal yéetel u yáantajil streaming ti’ u kúuchilo’ob Internet yéetel ti’ YouTube, le ken u chuk 11 ja’atskab k’iin ti’ bix u na’atal u máan k’iin Pacífico.

“Le ken yanak jump’éel túumben kúuchil ti’al paaxe’, ku tíita’al in wíinkilal yóok’lal u ki’imak óolalil in k’ajóoltik túumben kúuchil, tumen kin k’ajóoltik u miatsil, kin k’ajóoltik éetajilo’ob, kin túuntik janalo’ob, kin wúuts’bentik uláak’ ba’al yéetel kin wu’uyik uláak’ u jumil paaxo’ob”, ku ya’alik bajista Flea.

Ts’o’okole’ ku ya’alik: “Kaambal, kaambal, kaambal. Táan u yúuchul mantats’ walkila’. In puksi’ik’ale’ jach ki’imak u yóol tumen u yojel yaan u kóojol Egipto. Kin jach níib óoltik le noj ba’al yaan in kuxtatika’”.

“Úuchben kaaje’, jak’be’en óol u yila’al”, ku ya’alik: “Táan k multik le túumben páajtalila’. Uts tin wich Egipto ts’o’okole’ ku jach beetik u ki’imaktal in wóol in bini’”.

Ka’alikile’, Red Hot Chili Peppers táan u meyajtiko’ob u túumben álbumo’ob, leti’e’ ku taal tu paach The Getaway (2016), kex tumen walkila’ ma’ jéets’ek ba’ax k’iin ken ts’a’abak k’ajóoltbil.