Ku jets'ik Canadá a'almaj t'aan ti'al ma' u cha'abal u k'a'alal ballenas yéetel delfines

Xinhua
Oochel AP
K'iintsil

Ottawa
Miércoles 19 ti' junio, 2019

Cámara de los Comunes ti’ Canadáe’ tu jets’aj jump’éel túumben a’almaj t’aan tu’ux ku ya’alik ma’atáan u páajtal u k’a’alal mixjuntúul ballena wa delfin te’e noj lu’umo’.

A’almaj t’aane’, k’aaba’inta’ab beey "Liberen a Willy", ts’o’okole’ ku chikbesik u káajbal túumben k’iino’ob yóok’lal u páajtalil ba’alche’ob. Beey túuno’, yáax juntéen u je’ets’ele’ yaan u páajtal u ts’a’abal u si’ipil canadienseilo’ob wa tumen ku k’uchuk u ti’alinto’ob u mamíferos kuxa’ano’ob ich k’áak’náab, ma’ chéen wa tumen ku loobiltiko’ob.

A’almaj t’aane’ yaan u bin u xu’ulsik, jujump’íitile’, u k’a’alal ballenas, delfines yéetel marsopas, tumen jump’éel ba’al óoli’ suukchaj u beeta’al, ba’ale’ ti’ jump’éel u jaatsil a’almaj t’aane’ ku ya’alike’ yaan u ts’a’abal u páajtalil k’áak’nabil mola’ayo’ob ti’al u ts’aatáantiko’ob ba’alche’ob síijo’ob wa yanchajo’ob ma’ili’ je’ets’ek a’almaj t’aan.

Beey túuno’ chéen ti’ Marineland, ti’ yaan Cataratas del Niágara yéetel ti’ u Acuarioil Vancouver cha’aban u yantal cetáceos, cuientífico k’aaba’ yéetel le ku ja’atsal ballenas, delfines yéetel marsopas.

A’almaj t’aane’ ma’axantech u cha’ak u jóok’sa’al wa u yoksa’al u mamíferosil ja’ ichil u lu’umil Canadá, chéen yaan u páajtal u beeta’al ti’al u meyajta’al científico xaak’alil wa ti’al u beeta’al utsil ba’alo’ob tu yóok’lal ba’alche’.

A’almaj t’aane’ k’ujsa’ab Senado tu ja’abil 2015, ts’o’okole’ béeychaj u k’u’ubul tak Cámara de los Comunes, le beetik bejla’e’ béeychaj u beeta’al u yóoxp’éelil yéetel u ts’ook xookil.

Le je’ela’, jump’éel ti’ kamp’éel a’almaj t’aan oksa’an tu táan Parlamento ti’ u noj lu’umil Canadá yaan ba’al u yil yéetel u yutsil ba’alche’ob.

Ichil ba’ax ts’o’ok u ts’a’abal k’ajóoltbile’, Cámara de los Comunese’ yaan u kaxtik ka éejenta’ak u ch’éensa’al xan u xo’otol u k’ab tiburono’ob, u loobilta’alo’ob sexualmente yéetel je’el ba’axak ba’atelil tu’ux ka táakbesa’akob, je’el bix xan le ken túunta’ak cométicos yéetelo’ob.