T'u'ulpach máako'ob wa likese' ku beetiko'ob u kuxtal influencers

Rosa Elvira Vargas
Oochelo'ob: Cuentas oficiales
K'iintsil

Martes 25 ti' junio, 2019

Ti’al máaxo’ob k’ajóoltano’ob beey influencers, ku yantalo’ob ti’ redes sociales yéetel plataformas digitalese’, u yantal uláak’ juntúul máax t’u’ulpachtiko’ob, uláak’ follower, likes -ku ye’esal yéetel u yaal u na’ k’ab máake’- yéetel viewse’ -u cha’antal canalo’obe’- ku beetik u yantal u muuk’o’ob yéetel leti’ ba’ax beetik u ch’a’ak u yiik’o’ob, tumen wa mina’ane’ ma’ xan táan u páajtal u kuxtalo’ob.

U éejenta’al ba’ax ku beetiko’obe’ jump’éel ba’al jach k’a’anan uti’alo’ob yéetel mantats’ yaan tu poolo’ob, ma’atech u luk’ul tu tuukulo’ob. U chikbesa’al jats’uts u yila’al ba’ax ku beetiko’ob tumen uláak’ máako’obe’, u yila’al cha’ano’ob ku na’aksiko’ob wa u t’u’ulpachta’alo’obe’, u k’áat xan u ya’al yaan taak’in.

Ichil táankelemo’obe’, yaan YouTubero’ob ts’o’ok u yantal u muuk’o’ob, óoli’ je’el bix juntúul u ajk’aayil rock úuchben k’iino’ob. Ts’o’okole’ walkila’, tu lu’umil Méxicoe’, je’el u páajtal u ya’alal p’aatal paachil wa máax chéen tumen ma’ u yojel máax wa ma’atech u t’u’ulpachtik u kúuchilo’ob, blogs, LuisitoComunica, Yuya, JuanpaZurita, KimberlyLoaiza, Juca, NathCampos, BerthOh, LuisitoRey o GiselleKuri, ichil uláak’o’ob.

Yaan canalo’obe’ múul beeta’an (crues), tumen ku mu’uch’ul cuentas óoli’ juntakáalili’ yano’obi’ (Los Polinesios, Velázquez suku’untsilo’obe’, óoli’ ts’o’ok u náakal 20 millonesil máako’ob t’u’ulpachtiko’ob) wa ma’ xane’ ku tak’kuba’ob ti’ uláak’ nfluencers je’el bix Badabun, máax ti’ ts’o’ok u náakal 40 millonesil máak tu paach.

Beey túuno’, láayli’ tséel ti’ le je’elo’, ti’ yaan Instagrame’, jump’éel ba’al de moda yanik ichil nfluencers, ku k’a’abéetkunsa’al ti’al u ts’a’abal k’ajóoltbil oochelo’ob, tumen walkila’ ku páajtal xan u ye’esiko’ob u kóokotsal cha’ano’ob (stories) yéetel u yáantajil swipe up wa ti’ u canalil máabenil cha’an.

Ti’ le aplicación xana’, ku yantal uláak’ máak jach k’ajóolta’ano’ob, celebrities (ajk’aayo’ob, ajbeet balts’amo’ob, comunicadoro’ob, socialités, ichil uláak’o’ob) yéetel influencers. Ba’ale’ leti’e’ ts’ooko’oba’ máaxo’ob ts’áak u yóol ti’ ba’ax ku ye’esiko’ob, ts’o’okole’ wa uts u bin ti’obe’ ku súutulo’ob vloggers wa youtubers.

Influenciadoro’obe’ u yojel ba’ax yaan tu k’abo’ob: u páajtalil u yoksaj óoltik ti’ yaanal máako’ob ba’ax uts tu yicho’ob, ba’ax suuk u k’a’abéetkunsiko’ob yéetel ba’ax je’el u páajtal u yéeya’al tumen uláak’ máako’ob. Le beetike’ ma’alobo’ob ti’al koonol.

U noj ba’alile’ ti’ yaan ti’ ba’ax ku ye’esiko’ob, tumen unaj u chikbesiko’ob naats’ yaniko’ob ti’ u follower.