Ku beetik páawo'ob yéetel pik'il ju'un

Ku kaxtik ka chan ch'éenek u loobilta'al yóok'ol kaab

Rosario Ruiz
Oochelo'ob Eduardo de Luna
K'iintsil

Lunes 11 ti' febrero, 2019
Playa del Carmen

Rosalinda Isla Salvatore, juntúul x meyaj k’ab ku beetik páawo’ob yéetel u ju’unil pik’il ju’une’, tu tsikbaltaj bix u beetik: yáaxe’ ku yéeyik u wáalil, beyxan u suumil yéetel u cartoncilloil ken u k’a’abéetkuns ti’al u ts’áak tu yáamil le buulto’ ti’al beyo’ u yantal u muuk’.

X koonole’, ti’ kaja’an Playa del Carmen, ts’o’okole’ lajka’ap’éel ja’abo’ob paachile’ káaj u tuukul beya’: “u noj ba’alil le meyaja’, leti’ ka páatak k xu’ulsik u k’a’abéetkunsa’al u boolsasil plástico tumen jach ku beetiko’ob k’aas ti’ yóok’ol kaab, ts’o’okole’ k k’a’abéetkunsik tuka’atéen jump’éel ba’al ts’o’ok u yáax meyaje’, ku beetik k chan ch’éejsik jump’íit le talamila’”.

Bolsas ku beetike’ ku meyaj tu beel wa ma’atech u ts’a’abal mixba’al ka u beet u ch’u’ulul; je’el u meyaj ichil waxak tak lajuntéenal, ts’o’okole’ ku páajtal u wu’uts’ul tumen ku k’a’abéetkunsa’al ti’al u ts’a’abal ba’alo’ob ku ma’anal ti’ jump’éel tienda, beyxan nook’o’ob, meyajil k’abo’ob, janabe’enba’al, je’el ba’axak bíin u yóot máak. “Mu’uk’ankúunsa’an xan ti’al u ts’a’abal botella de ku pa’apajal wa laata, je’el u kuchik tak óoxp’éel litro wa óoxp’éel kilo”, tu ya’alaj.

Káaj u beeta’al le meyaja’, ti’al u yila’al u chan xu’ulul u beeta’al loob ti’ yóok’ol kaab tumen ku k’a’abéetkunsa’al nu’ukulo’ob beeta’an yéetel plástico, le beetike’, Rosalindae’ xáanchaj jayp’éel ja’abo’ob táan u tukultik bix je’el u páajtal u yáantaj, beey úuchik u taal tu pool u k’a’abéetkunsik u ju’unil periódico.

Rosalinda Isla táakpaj ti’ Playa de mi Esperanza, suuk u beeta’al lalaj fin de semana tu kúuchil plaza 28 de Julio ti’ u noj kaajil Playa del Carmen; “u tuukulile’ ka k’ajóolta’ak le meyaja’, kin konik a mayoreoil beyxan a jujump’éelil, kin konik xan trapo indistrial beeta’an yéetel piits’, ti’al ma’ u yantal u k’a’abéetkunsa’al franela wa estopa, ts’o’okole’ ma’ ko’oj u ko’onol u kiloi’, chéen 30 pesos u tojol, yéetel ku k’u’ubul je’el tu’ux kaajil Quintana Roo.

Tu tsikbaltaj xane’, ya’ab ba’al yanchaj u yil ti’al u k’éexel u tuukul tumen ti’ kaja’an Quintana Roo, “tumen leti’e’ síij Ciudad de Méxicoe’ ba’ale’ redes socialese’ ku beetik u k’éexel a tuukul le ken yanak a bin te’elo’, tuláakal ba’al materialista, ka’alikil Playa del Carmene’ ku páajtal a na’atik u ki’ichkelemil ba’ax ku ts’a’abal to’on tumen yóok’ol kaab, le beetik káaj u k’éexel u tuukul”.

Tu ts’ooke’, tu páayt’antaj kaaj ti’al u jel tukulta’al ba’al, tumen k’a’anan u na’ata’al ba’ax k’aasil táan u beeta’al ti’ yóok’ol kaab yéetel unaj u beeta’al wa ba’ax ti’al u yáanta’al.