Elisa Carrilloe' yáax mexikanail náajaltik "U Nobelil Óok'ot"

La Jornada Maya
Oochel
K'iintsil

Miércoles 22 ti' mayo, 2019

X óok’ot Elisa Carrillo Cabrerae’ leti’e’ yáax mexikanail ko’olel k’amik u chíimpolalil Benois de la Danza 2019, yóok’lal bix úuchik u yóok’ostik Romeo y Julieta’, tu noj lu’umil Rusia.

“Bejla’e’ jach táan u yantal ki’imak óolal tin kuxtal yéetel ti’ ba’ax kin beetik”, beey úuchik u k’a’aytik x óok’ot ti’ u kúuchil Twitter, tu’ux ku níib óoltaj Comité yóok’lal chíimpolal ts’a’ab ti’, tumen ku na’atal beey u Nobelil óok’ot.

“Kin k’ubik chíimpolal ti’ mexikanoilo’ob. Ti’al ma’ u xu’ulul k ba’atel yéetel k meyaj ti’al u yúuchul ba’ax k náaytik. ¡Níib óolal!”, tu ya’alaj Carrillo.

U Ministerioil Cultura ti’ Federación Rusa yéetel u editoresilo’ob u pik’il ju’unil "Ballet" tu k’ubajo’ob u chíimpolalil “Alma de la Danza”, leti’e’ asab k’a’anan ku k’u’ubul te’e noj lu’uma’ ts’o’okole’ ku chíimpoltik u jach k’a’ananil clásica óok’ot.