U k'áak'náabil sargazos, mukul na'atbil baantail

La Jornada Maya
Infografía: Sergio Aguilar
K'iintsil

Jueves 27 ti' junio, 2019

- U k’áak’nabil sargazo’obe’ jump’éel u jaatsil Atlántico k’áak’nab ku p’isik óoxp’éel millonesil 500 mil km2, ojéela’an te’elo’ ma’atech u yantal iik’ wa u beel u yáalkab ja’ ts’o’okole’ mina’an plancton mix algas.

- Ichil siglos XVII yéetel XVIII jach k’ajóolta’ab le baantaila’ tumen ti’ ku seten búulul chéemo’ob ku meyajo’ob yéetel vela, tumen ma’atech u páajtal u kaxtiko’ob bej u bino’ob yóok’lal u jejeláasil xíiwo’ob ku yantali’.

- U nojochile’ jach je’ex u nojochil u yóoxjaatsil u nojochil u lu’umil Estados Unidos.

- Yóok’lal bix wóolisile’ ma’atech u páajtal u ya’alal tu’ux yaan u xuulilo’ob, ts’o’okole’ talam u máan cheemo’obi’.

- Pa’at u k’aaba’ u xíiwil ja’ yéetel k’áak’náab tumen ajcheemil máako’ob síijo’ob Portugal: u woojile’ tu k’a’ajsajti’ob jump’éel u jejeláasil u múumuch’il yaan tu kaajalo’ob, u k’aaba’e’ salgazo.

- Walkil lajun ja’abo’obe’ jatspaj junxéet’ u k’áak’náabil sargazos, ti’ jp’áat ichil África yéetel Brasil, tu’ux jujump’íitil u biinsa’al ichil u beel u yáalkab ja’ ti’al u k’ujsa’al tak u k’áak’náabil Caribe.

- Ja’ yaan ichil África yéete Brasile’ asab k’íinal yéetel asab ya’ab nitrógeno, hierro yéetel fósforo ku yantali’, le túune’, leti’ le ba’ax k’a’abéet ti’ ti’al u nojochtal; le beetike’, sargazoe’ séeba’an u ya’abtal.

Ba’ax yaan tu ch’i’ibal sargazo

Tu ch’i’ibale’ yaan orgánicos bioactivos je’el u páajtal u k’a’abéetkunsa’al tumen mola’ayo’ob, je’el bix ti’al u beeta’al fertilizante.

Algaobe’ ku páajtal u beetiko’ob ba’ax k’ajóolta’an beey bioacumular metales tóxicos je’el bix (Hg), plomo (Pb), cadmio (Cd), niquel (Ni) yéetel cromo (Cr), ichil uláak’o’ob.