Berlinale, jump’éel ti’ u k’a’ananil cha’an yaan yóok’lal u meyajil cha’an wa cine ku beeta’al yóok’ol kaabe, tu ts’áaj k’ajóoltbile’ yaan bin u ch’éenel u jatsik chíimpolal ku ts’áak ichil máaxo’ob ku chikpajalo’ob ti’ le cha’an ku beeta’alobo’, ti’al beyo’ ma’ u yantal u ke’etel xiib yéetel ko’olel, le je’ela’ míin táan u beeta’al ti’al u táats’ yantal ba’al ichil geeneróo, beey úuchik u ya’alik máaxo’ob jo’olbesik cha’an.

Beey túuno’, te’e ja’ab ku taala’, yaan u k’u’ubul Oso de Plata ichil u jaatsil: mejor interpretación protagonista y secundaria, úuchak u tse’elel mejor actriz y mejor actor. 

“U ch’éenel kjatsik chíimpolalo’ob chéen tumen xiib wa ko’olel máax beetike’, ku taal u ye’es jump’íit k’eexil táan u yantal ichil ktuukul, ti’al beyo’ u páajtal u xak’alta’al u meyaj máak yóok’lal meyaj ku beetiko’ob ti’ cha’ano’ob”,beey úuchik u tsola’al tumen máaxo’ob jo’olbesik Festival, Mariette Rissenbeek yéetel Carlo Chatrian. Beyxan yaan u  k’u’ubul u túumben chíimpolalil Premio del jurado del Oso de Plata. 

Le cha’ana’, jach k’a’anan cha’an je’el bix Cannes yéetel Venecia.

Ba’ax ts’o’ok u je’ets’ele’, tu k’as beetaj u chan yantal u tsikbalil, tumen u cha’anil Berlinalee’ ku p’áatal beey u yáax nojoch meyajil cine tu lu’umil Europa tu’ux táan u yantal k’eexil ichil ba’ax ku jets’ik najmal u xak’altik ti’al u k’ubik chíimpolal ku ts’a’abal ti’ xiib yéetel ti’ ko’olel, tumen le jaatsila’, leti’ u asab k’a’ananil chíimpolal ku k’u’ubul lik’ul u ja’abil 1956.

Edición: Ana Ordaz