Yóok'lal COVID-19, ya'abchaj ko'onol ku beeta'al Internet, ku ya'alik u yuumil mola'ay

Por el COVID-19, el comercio electrónico duplica ventas, dice empresario
Foto: Afp

Julio Gutiérrez

Chúumuk ti’ tuláakal ba’ax táan u yúuchul yóok’lal u pak’be’en k’oja’anil COVID-19e’, koonol ku beeta’al ti’ Internet ya’abchaj yóok’ol le beyka’aj tukulta’an u konchajal ichil óoxp’éel tak jo’op’éel ja’abo’ob. Ts’o’ok u ka’ap’éelchajal le beyka’aj suuka’an u ko’onol yóok’lal le je’el xano’ ku ya’abtal xan meyajil ku beeta’al ti’al u k’u’ubul le jejeláas ba’al ku k’áatal ti’ mola’ayob ku meyajo’ob yéetel ba’ax k’ajóolta’an beey última milla, leti’ ken xi’ik cha’abil je’el ba’axak nu’ukulil ku ma’anal ti’ jump’éel bodega, ti’al beyo’ u biinsa’al ti’ máax manik.

Cargamos, jump’éel mola’ay ku meyajtik última millae’, ku tukultik ti’ Latinoamericae’ ku k’u’ubul ichil 300 tak 350 millonesil ba’alob lalaj winal, ka’akilil Chinae’ tu’ux ku k’a’abéetkunsa’al tecnologíae’, ku náakal tak 5 billones.

Iván Ariza Murillo, máax jo’olbesik Cargamos, ku ya’alik walkila’, ti’ nukuch mola’ayob ku k’a’abéetkunsiko’ob última milla ku p’a’atal u ya’abil koonol ku yantal, ka’alikil le mejentako’obe’ ma’atech u náakalo’ob mix 15 millonesil ti’ jump’éel winal, kex ka laj múuch’uko’obe’. Ku tukulta’ale’, ti’ le jo’op’éel ja’abo’ob ku taalo’oba’ yaan u náakal tak 3 billonesil ti’ u lu’umil América Latina.

Última milla ku k’a’abéetkunsa’al ti’ koonole’ leti’e’ ku asab nojochtalo’, ba’ale’ wa ka béeyak u múuch’ul mola’ayo’ob ti’al meyaje’ míin ma’atáan u páajtal u jach ts’aatáanta’al tuláakal ba’ax ku tal, ku ya’alik.