K'iintsil

U talamil u kuxtal máak yéetel autismo ti’ u k’iinilo’ob u túumben k’oja’anil COVID-19

La dificultad de ser autista en tiempos del coronavirus

Ajkanan kaajo’obe’ ku k’áatiko’ob ti’ máak ma’ u jóok’olo’ob tu yotoch, mix u bino’ob tu’ux ku múuch’ul máak

Mina’an mixba’al a’alik unaj u sajaktal máak’ ti’ soots’ yóok’lal COVID-19: Rodrigo Medellín

Múuch’kabile’ tu beetaj u tsolts’íibil meyajo’ob beeta’an ich máasewal t’aano’ob yóok’lal COVID-19

Il uláak'