K'iintsil

Quintana Roo yo’olal ba’alche’ob

K'a'anan ka kaláantako'ob

Ku mu'uk'ankúunsa'al u kaambalil máasewal ko'olel

U waxak jaatsil Diplomado

Ku yantal jump’éel chan sáasil yóok’ol u ch’i’ibalil wíinik

Uchik u xak’alta’al u tseekil juntúul u mejenil simio

Rarámuries ku kóocha’tiko’ob wóolil

Ku tukulta’ale’ táan u chikbesik k’iin: UNAM

Il uláak'