de

del

Chéen tuus kéen a’alak tu suta’al jets’óol ti’ máax loobilta’ab yóok’lal 9N: Amnistía Internacional

Hay simulación en reparación del daño a víctimas del 9N en QRoo: Amnistía Internacional
Foto: Amnistía Internacional México

Amnistía Internacional tu ya’alaje’ jach jela¡an bix u ts’a’abal u kuuch féeminista péeksajil, beyxan kéen beeta’ak xíimbalil líik’sajt’aan tumen ko’olel, ikil u ya’alal káaj u beeta’al tu k’iinil ka’aj ook meyaj jala’ach yaan walkila’; ka’alikile’, tu péetlu’umil Quintana Rooe’ ku ts’áak ba’al u tukult ba’ax ku tukulta’al u beeta’al “chéen ti’al u yila’al beey yaan ba’ax ku beet’aal ti’al u je’ets’el u yóol” máaxo’ob loobilta’ab 9N.

Máax beetik u éejekutibáaj jo’olbesajil ich Amnistía Internacional tu lu’umil México, Edith Olivares Ferreto, tu ts’áaj k’ajóoltbil ti’ k’a’aytajil tsikbal beeta’ab ti’ Internete’, ba’ax chíikpaj ti’ xíimbal meyajil beeta’ab ti’ jayp’éel u lu’umil Europa tumen Wendy Galarza, juntúul máax táakpaja’an ich Comité de Víctimas del 9N.

Ichil le tsikbalo’ tu ya’alaje’ óol ich chi’ichnakil u yila’al ba’ax ku taal u beeta’al tumen Amnistía Méxicoe’ tumen ku ts’a’abal u kuuch líik’sajil t’aan ku beeta’al tumen ko’olel ikil u ya’alale’ leti’obe’ ku loobilajo’ob yéetel kúulpach u tuukul ti’ u jala’achil u lu’umil México. Tumen u péeksajil ko’olele’ úuch káajak u líik’sik u t’aan ti’al u yantal kéet kuxtal; ma’ jump’éel ba’al táant u síijile’.  

 

U je’ets’el u yóol ko’olelo’ob yóok’lal 9N, chéen beey táan u beeta’ale’ 

Wendy Galarza, máax táaka’an ich Comité de Víctimas del 9N tu kaajil Cancúne’, t’aanaj yóok’lal u Áayuntamientoil Benito Juárez tumen beey u yóol chéen táan u tusik beetik ba’al ti’al u jets’ik u yóol ko’olel pe’ets’ tu líik’sajil t’aan 9N. Tu tsikbaltaj le domingo máaniko’ tu k’amajo’ob jump’éel kóorreo tu’ux bin ku t’a’analo’ob ti’al u ts’a’abal k’ajóoltbil jump’éel chíikulal j ts’a’ab úuchik u beeta’al tsolt’aan tumen Derechos Humanos ti’ le péetlu’umo’ ti’al u kaxta’al ka yanak jets’ óol ti’ máaxo’ob loobilta’ab. 

 

También te puede interesar: Hay simulación en reparación del daño a víctimas del 9N en QRoo: Amnistía Internacional

 

“Ti’al u beeta’al chíikulale’ mix chíimpolta’abon; unaj ka’ach k t’a’anal ti’al k mulan tukultik bix kéen beeta’ak, ma’ chéen ti’al u ts’a’abal k’ajóoltbil”, tu ya’alaj.

 

Xíimbal meyaj tu lu’umil Europa

Wendy Galarza yéetel Edith Olivarese’ tu beetajo’ob xíimbal meyaj, tu jo’oloj 21 u p’éel k’iino’ob, tu’ux ku meyaj Amnistía Internacional: París yéetel Marsella, Francia; Bruselas, Bélgica; Roma yéetel Milán, Italia, Madrid, España yéetel Reikiavik, Islandia ti’al u chíikbesiko’ob bix u pakta’al ko’olel ku líik’sik u t’aan México; tumen leti’e’ j ts’o’on ka’alikil jok’a’an u líik’s u t’aan tu k’iinil 9 ti’ noviembre ti’ u ja’abil 2020, tu kaajil Cancún. 

Xak'alutskíinsa'an tumen: Sasil Sánchez Chan