de

del

J ts’a’ab k’ajóoltbil bix kéen p’áatak tu’ux kun je’elel Tren Maya Escárcega

Presenta Tren Maya Campeche propuesta de estación en Escárcega
Foto: Fonatur

U tuukulile’ j ch’a’ab ti’ u ch’i’ibal úuchben tsíimin k’áak’ yanchaj ka’achij, beyxan ti’ bix u meyajta’al chiicle te’e kaajo’, le beetike’ u jaats meyajil Tren Maya Kaanpeche’ tu ts’áaj k’ajóoltbil kúuchil kun ts’a’abal te’e méek’tankaajo’; leti’e’ asab k’a’anan kun yanta’a te’e péetlu’umo’  tumen ti’ kun núup’ul u jaatsilo’ob 1, 2 yéetel 7.  Te’e kúuchila’, yaan u yantal óoxp’éel bej yéetel ka’ap’éel andeno’ob ti’al u chukik ti’ le beyka’aj kaaj kun k’a’abéetkunsik tsíimin k’áak’.

 

También te puede interesar: Presenta Tren Maya Campeche propuesta de estación en Escárcega

 

Xak'alutskíinsa'an tumen: Sasil Sánchez Chan