Foto: Abraham Bote

Somos periodistase’ yanchaj tumen ku yila’al ma’ no’ojan yanik ba’al ti’al u beeta’al le meyaja’, ya’abach péech’ óolal yaan, beyxan ya’abach máak ku ch’a’apachta’al wa ku loobilta’al yóok’lal le je’ela’, tu péetlu’umil Yucatán yéetel México, le beetike’ táan u kaxta’al yéetele’ ka chíimpolta’ak u páajtalil u jáalk’ab t’aan yéetel ts’aatáanta’al u páajtalil máaxo’ob ku meyajo’ob ti’ kúuchilo’ob k’i’itbesik péektsilo’ob.  

Ti’ k’a’aytajil tsikbal beeta’ab le miércoles máanika’, xoka’ab tumen Cecilia Abreu, Abraham Bote, Lilia Balam jump’éel ju’un tu’ux tu jets’ajo’ob ba’ax le yáax ba’al táan u k’áatik le múuch’kabilo’: ma’ u ts’a’abal si’ipil ti’al u maka’al u ch’iob. 

Le beetike’, máaxo’ob táaka’an te’e múuch’o’, yéetel uláak’ ajmeyajo’ob ti’ kúuchilo’ob k’a’aytik péektsilo’obe’, tu k’ubajo’ob ti’ le 25 ajpat a’almajt’aano’ob yaan Congreso del Estado jump’éel káajbal meyaj ti’al u tse’elel si’ipil jets’a’an ichil Código Penal de Yucatán, je’ets’a’an kéen a’alak ba’ax ma’ jaaji’, kéen yanak pooch’il, kéen a’alak tuus yéetel kéen oksa’ak saajkil ti’ máak. 

 

En español: Nace Somos periodistas en Yucatán; busca defender derechos de comunicadores

Tu winalil febrero ti’ le ja’aba’, jts’a’ab k’ajóoltbil tu táan Mesa Directiva yéetel Junta de Gobierno y Coordinación Política ichil Poder Legislativo k’áatan beeta’ab yéetel mokts’íibta’ab tumen maanal 100 ajts’íib péektislo’ob, áaktibistaob yéetel múuch’kabilo’ob, ti’al u k’áatiko’ob ka beeta’ak k’eexil te’e a’almaj t’aano’ob, tu’ux ka tse’elek si’ipil yóok’lal díifamasyon te’e péetlu’umilo’.

Beey túuno’, u múuch’kabil Somos Periodistas tu k’áataj u yáantajil Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal (Unasse) ti’al u beeta’al u ju’unil k’éexil táan u k’áatiko’ob. 

Ma’ jump’éel ba’al chéen ch’a’abili’, ajts’íib péektsilo’obe’ ts’o’ok u much’ik 16 u p’éel tak pool beeta’an, ichil u jaatsil penal yéetel sibil, chéen ikil u kaxta’al ka u mak u chi’ob.  

Máaxo’ob táaka’an ichil múuch’kabile’ táan u páa’tiko’ob ka ch’a’anukta’ak ba’ax táan u k’áatiko’ob, ti’al beyo’ u tse’elel si’ipil ku je’ets’el yóok’ol máaxo’ob beetik le meyajilo’. Beyxan tu k’áatajo’ob ti’ Comisión de Justicia y Seguridad Pública ka béeyak u yantal jump’éel múuch’ yéetelo’ob ti’al u tso’olol u k’a’ananil u xak’alta’al yéetel éejenta’al le ba’ax táan u k’áatiko’obo’. 

Xak'alutskíinsa'an tumen: Sasil Sánchez Chan